Referencie

Skúsenosti k nadobudnutiu spokojnosti zákazníkov sme nadobudli nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pri rodinných zákazkach , ale aj pri zákazkach malých a stredných firiem.

Ako na údržbu drevennej podlahy

Aby drevená podlaha vydržala dlho krásna, elegantna a s reprezentatívnym vzh3adom, musíme sa o ou stara?.

Typy drevenných podláh

Drevené podlahy viaka svojmu jedineenému charakteru, vyvolávajú v eloveku pocit harmónie a tepla.

Môj názor o podlahách

Po dlhoroených skúsenostiach v zahranieí pri rôznych zákazkach som ako majite3 firmy ...